Jet Hotel (1998)

Fire hjemløse oppsøker Jet Hotel for å lure seg til et sted å sove
for natta. Resepsjonisten oppdager de hjemløses ærend, og dette fører til en intens kamp om status, rettferdighet og identitet. Gjennom fire ulike scener utfordrer resepsjonisten og de hjemløse hverandre. Det er disse scenene som utgjør forestillingen.

Symbolsk sett handler forestillingen om å være innenfor eller utenfor. Om hvordan de som er satt utenfor systemet nærer et ønske om å komme innenfor og bli hørt. Og hvordan en vilkårlig hotell resepsjonists sikre identitet som veltilpasset og vanlig borger, b.l.a. er basert på en avvisning av det som er anderledes og tilsynelatende utilpasset.

Stilistisk beveger forestillingen seg mellom stram naturalisme, stand up comedy, slapstick, danse-sekvenser og musikalske numre.

Alle de fire hjemløse spilles av en og samme skuespiller, som skifter kostyme, kjønn og identitet mens resepsjonisten på Jet Hotel forbereder seg på å motta – eller avvise – en ny gjest fra hans ellers mennesketomme revir.

Med seg på scenen har skuespillere en musiker som akkompagnerer handlingen og fremfører selvstendige numre. Musikken beveger seg stilmessig fra hard rock, jazz til etniske innslag.

Støttet av Norsk Kulturråd, Norsk Kassettavgiftsfond, Fond for Utøvende Kunstnere.

Produsent : Bal // Verk
Instruktør : Thoms Storm.
Dramatiker : Gritt Uldall-Jessen.
Komponist : Jacob Holm.
Skuespillere : Fredrik Hannestad og Oskar Skulstad.

Jet Hotel RIDER:
9 m* 6m Scene
6 m Publikumsoppbygning
1 m avstand til pub. oppbygning Publikum

Teknikk:
Strøm: 32 amp. Salen: må være mørkelagt Lys: vi behøver ikke rigg i taket. Hjelp: teknisk pers. må være tilstede, hjelp under opp og nedrigg (2 pers. i to timer). Riggetid: opprigg (4 timer, incl. pause). nedrigg (1 ½ – 2 timer). Annet: vi medbringer selv teknikk
Publikum: 100 -200
Pris: kontakt Bal // Verk

Posted in Projects.