Redrum (2002)

-basert på evripides Medea

Forestillingens utgangspunkt er Medeas landsforvisning fra Korint, fordi hun var en kløktig kvinne og utlending. Kreon tillot seg å kaste Medea ut fordi han mente at det var til samfunnets beste. Men hvor mye skal man som individ underkaste seg samfunnets krav? I hvilket omfang skal samfunnet overse randgrupper og etniske minoriteter for at flertallet i øyeblikket kan ha det så godt som mulig? Medea drepte ikke bare sine barn som hevn eller sjalusi pga. ektemannen Jasons svik.

Hun gjorde også opprør mot samfunnets normer og holdninger til hennes status som minoritet. Ved å ofre det viktigste i livet, barna hennes, tar hun ikke bare hevn over eksmannen, men utfører en terror aksjon mot det samfunnet som tillater uretten mot henne.

Derfor kan Medea ses som en revolusjonær. Gjennom sin terrorhandling forsøker hun å endre samfunnet for fremtidige generasjoner. Å se Medea som en terrorist som kjemper for et bedre samfunn, gir naturligvis en direkte parallell til den 11. september. Spørsmålet er hvorfor en nasjon som USA har blitt utsatt for et så kraftig angrep? Har kanskje den vestlige verden begått urett mot den tredje verden?
Vestens status i verden er ikke uten likhet med diktatorens i forhold til den tredje verdens posisjon. Spørsmålet er om ikke vesten på et tidligere tidspunkt kunne ha forbedret forholdene i den tredje verden slik at den triste eskalasjonen kunne ha vært unngått? Jason kunne i stykket ha unngått døden for alle hans nærmeste hvis han tidligere hadde behandlet Medea korrekt.

Av og med: Fredrik Hannestad, Saila Hyttinen, Anders Mossling, Henrik Vestergaard Pedersen, Joachim Hamou, Anne Hübertz, Håkon Lindbäck
Forestillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Fond for Utøvende Kunstnere

Posted in Projects.