HOUSE

House – av Richard Maxwell
Når Verk viser ”House” av Richard Maxwell, er det første gangen denne betydningsfulle Amerikanske dramatikeren settes opp, ikke bare i Norge, men i Norden. Han arbeider i en samfunnsengasjert realismesjanger i fortsettelsen av Sam Shepard og David Mamet.
En familie kjemper vaklende for å opprettholde sin idé om en familie i samfunnet. FADEREN ber sønnen stille ham et spørsmål, for da kjenner han seg som en familiefar og kulturbærer. HUSTRUEN kjenner ikke trygghet og samhørighet - hun søker felleskapet utenfor familien i en lokalforening som planlegger å bygge en pizzeria ved motorveien. SØNNEN får aldri noen svar på sine spørsmål og står mere og mere undrende. MIKE vil hevne mordet på sin bror. Når han dukker opp er det faderen han søker og slutten blir like voldsom som overraskende. House er en fortelling om hevn, mord og ensomhet. Når mennesket er overlatt til seg selv blir livet til en svært skjør affære.

Verks present staging of ”House” by Richard Maxwell, marks the first time this influential American dramatist is staged, not only in Norway, but Scandinavia in general. Maxwell describes, with minimalist precision and a healthy portion of black comedy, alienated and disorientated fates in silent confrontation where the dialogues are broken into disjointed fragments.

MEDVIRKENDE:
Fredrik Hannestad, Saila Hyttinen, Anders Mossling, Jonas Bræin Selvig
Rolf Engelsen, Per Platou, Thomas Storm, Borghild Marie Kvale.

Posted in Projects.